Cookies van Travelution
Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

deel  

19 mei 2017
Minder gegronde klachten Geschillencommissie Reizen

 

In 2016 werden weliswaar iets meer klachten ingediend dan een jaar eerder (353 in 2016 tegen 326 in 2015), maar de dalende lijn in het aantal uitspraken en de door de Geschillencommissie Reizen gegrond verklaarde klachten heeft in 2016 opnieuw doorgezet. Mede dankzij verregaande professionalisering in de reisbranche van klachtenafhandeling op bestemming daalt het aantal gegrond verklaarde klachten inmiddels al een aantal jaren, zo meldt ANVR.

​Bij 166 van de 353 ingediende klachten kwam het tot een uitspraak. 39% daarvan werd geheel of gedeeltelijke gegrond verklaard, maar liefst 57% werd ongegrond bevonden. De meeste gevallen waarin het niet tot een uitspraak kwam, werden onderling geschikt. Een klein deel werd niet in behandeling genomen omdat de consument niet aan de formele innamevereisten voldeed of omdat de ondernemer niet was aangesloten bij de commissie.

Frank Oostdam ANVR
“We zijn in staat de consument steeds beter te informeren, waardoor het aantal klachten in de reisbranche jaarlijks afneemt. En de klachten die we nog wel ontvangen, weten we vaak op bestemming meteen goed op te lossen, zodat er minder klachten bij de Geschillencommissie terechtkomen”, verklaart Frank Oostdam van de ANVR over deze dalende trend.

Soort klachten 2016
In 2016 hadden de meeste klachten betrekking op de kwaliteit van de accommodatie (40%), gevolgd door klachten over het vervoer/vervoermiddel, vertrektijd/vertrekpunt (34%), de begeleiding door hostess of reisleiding (25%), mondelinge/schriftelijke informatie (25%), het reisprogramma (18%), maaltijden (10%), de omgeving (9%), faciliteiten (8%), overlast (6%) en overboeking (5%). Veel klachten bestonden uit een combinatie van deze onderwerpen.

De klachten hadden vooral betrekking op reizen naar Spanje (16%), Turkije (10%), Griekenland (7%), de Verenigde Staten (7%) en Egypte (5%).