Cookies van Travelution
Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

deel  

4 oktober 2017
Aantal hoger opgeleiden in reisbranche neemt toe

 


Het aantal hoger opgeleiden in de reisbranche neemt toe. Die trend blijkt uit de meest recente arbeidsmarktcijfers van Reiswerk. Een groeiend aantal functies in de reiswereld vraagt om een hbo- of wo-niveau. De voortgaande technologische ontwikkeling in de reisbranche is terug te zien in zowel de (bij)scholingsbehoefte van de medewerkers zelf als van de werkgevers in de branche. Ondanks de dynamiek van de afgelopen jaren is het werkplezier nog steeds één van de belangrijkste kenmerken van het werken in de reisbranche voor zowel medewerkers als werkgevers in de reiswereld. 

In 2016 heeft 37% van de werkenden in de reisbranche een hbo- of wo-achtergrond. In 2008 was dat nog 27%. Het aantal hbo-ers en mensen met een universitaire opleiding in de reisbranche is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Steeds meer functies in de reisbranche vragen om een hbo- of wo-niveau. Het aandeel academici in de reisbranche is de afgelopen 8 jaar dan ook verdubbeld. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat slechts 7% van de studenten met een mbo-toerisme opleiding binnen 1,5 jaar na afstuderen een baan vindt in de reisbranche. Bij de hbo-opleidingen toerisme is dat 14%. 

Technologie gedreven
Die groei van het aandeel hoger opgeleiden lijkt voort te komen uit een andere ontwikkeling die indirect uit de recente arbeidsmarktcijfers te halen is. De sector wordt steeds meer gedreven door technologie. Negentig procent van de vacatures betreffen functies in verkoop, marketing/E-commerce en IT. Juist die laatste twee categorieën vacatures zijn ook het meest moeilijk te vervullen voor de reisondernemingen. 

Dat de reisbranche steeds meer technologie gedreven wordt blijkt ook uit de scholingsbehoefte bij professionals die werken in de reisbranche. Online marketing, e-commerce en social media zijn de onderwerpen waar de grootste ontwikkelbehoefte bestaat. Ruim een derde van de werkgevers in de reisbranche noemt opleiding en training als het belangrijkste thema voor de komende jaren. Dat geeft aan dat de veranderingen en dynamiek in de reisbranche ook de komende jaren door zal gaan. 

Werkplezier
Ondanks al die dynamiek is de branche in staat geweest om het kenmerk dat al jarenlang als het belangrijkste kernmerk van het werken in de reisbranche wordt genoemd hoog te houden: 73% van de medewerkers in de sector noemt werkplezier als één van de belangrijkste waarden van het werken in de reisbranche. Bij de werkgevers staat werkplezier op de tweede plaats. Zij vinden klantgerichtheid en service de belangrijkste cultuurwaarde van hun bedrijf. Daarnaast vinden werkgevers een open werksfeer en respect en vertrouwen in medewerkers erg belangrijke waarden. Dit komt opvallend overeen met de waarden die medewerkers noemen: naast werkplezier zijn dat vrijheid en zelfstandigheid, een veilige en vertrouwde werksfeer en de samenwerking met collega’s. 

Voor IT-ers zijn vrijheid en verantwoordelijkheid belangrijke waarden. Zij hebben uitdaging nodig en de ruimte om zelf met oplossingen te komen. Die vrijheid en die verantwoordelijkheid krijgen ze ook bij veel reisbedrijven. Dat blijkt uit de enquêtes die Reiswerk onder werknemers in de branche gehouden heeft.