Cookies van Travelution
Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

deel  

26 juni 2017
Werkgelegenheid reisbranche blijft stijgen

 

De werkgelegenheid in de reisbranche is in 2016 voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. De groei bedroeg 6% ten opzichte van 2015. En met in totaal 16.400 fte’s is de bezetting in de reisbranche terug op het niveau van 2009. De werkgelegenheid in de reisbranche is daarmee terug op het niveau van voor de financiële crisis, waarvan de gevolgen vanaf 2010 zichtbaar werden in de reisbranche.

Reiswerk, het samenwerkingsverband van werkgevers (branchevereniging ANVR) en werknemers (vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie), doet al jaren arbeidsmarktonderzoek in de branche. De eerste cijfers uit een koppeling van de arbeidsmarktcijfers met de registratiebestanden van onder meer CBS hebben relevante inzichten opgeleverd.

Groei in aantal banen en verlenging gemiddelde werkweek
Het aantal banen in de reisbranche is in 2016 verder gegroeid naar 16.400 fte’s en in totaal 19.700 dienstverbanden. Een opvallende uitkomst is dat de gemiddelde werkweek verlengd is van gemiddeld 30,1 uren in 2011 naar 31,6 uren in 2016. Daar waar we een daling zien in het gemiddeld aantal uren onder de totale beroepsbevolking, zien we in de reisbranche juist een stijging.

Reisbranche steeds meer gedomineerd door eenmanszaken
Er is een steeds groter aantal eenmanszaken in de reisbranche. In 6 jaar tijd is het percentage eenmanszaken in de reisbranche met 12 procentpunt toegenomen. Momenteel is 68% van de reisorganisaties en 54% van de reisretail een eenmanszaak. Dit is deels te verklaren door de toename in zelfstandige reisorganisaties en reisagenten (ZRA’s). In totaal telt de reisbranche 3.550 bedrijven met in totaal 4.550 vestigingen.

Medewerkerspopulatie is jong en stijgt in opleidingsniveau
Ruim tweederde van alle medewerkers in de reisbranche is vrouw. Het aandeel mannen is de afgelopen tien jaar overigens wel licht toegenomen met een paar procentpunten. De reisbranche blijft ook een relatief jonge branche. Al laten ook hier de cijfers sinds 2008 een lichte stijging zien van de gemiddelde leeftijd in de branche. Waar de beroepsbevolking gemiddeld 41-42 jaar is, zijn de werkenden in de reisbranche gemiddeld 38 jaar. Reisbureau-medewerkers zijn gemiddeld net wat ouder met 39,5 jaar. Reisorganisaties hebben gemiddeld jongere medewerkers in dienst, het gemiddelde is hier 37,2 jaar. Het opleidingsniveau is nog altijd stijgend. In 8 jaar tijd is het aantal professionals met een master hbo of wo verdubbeld. Meer dan een kwart van de reisbranche is hoog opgeleid.

Lage instroom vanuit toeristisch onderwijs
Zoals al verwacht, is er een lage instroom vanuit het toeristisch onderwijs te zien in de reisbranche. De afgelopen jaren heeft de reisbranche haar instroom met name gevuld met ervaren medewerkers. Tegelijk zien we een toename van medewerkers met andere vooropleidingen, zoals ICT, economie, communicatie en hotelschool. Skills van deze studenten sluiten goed aan bij wat de reisbranche nodig heeft.