Cookies van Travelution
Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

deel  

17 mei 2019
Vakantieganger onmisbare doelgroep voor Schiphol

 


Tweederde van alle passagiers op Schiphol heeft een leisure motief om te vliegen. Zij vliegen om op vakantie te gaan, familie en vrienden te bezoeken. Deze verhouding geldt voor zowel directe vluchten als transfervluchten, en gaat tevens op voor grote en kleine bestemmingen. Dat blijkt uit onderzoek van ANVR en onderzoeksbureau SEO. 

Het onderzoek toont aan dat het klassieke hokjes-denken op Schiphol voorbij is. Segmenten zijn sterk vervlochten en afhankelijk van elkaar waardoor de luchthaven gebaat is bij diversiteit qua luchtvaartmaatschappijen en type passagiers. Netwerkmaatschappijen, bedoeld voor de instandhouding van met name het intercontinentale netwerk, zijn afhankelijk van transferpassagiers. En -in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen- reizen deze transferpassagiers voor het merendeel (63%) met een leisure motief.

Business- en leisure kunnen niet zonder elkaar, maar versterken elkaar juist. Waar business zorgt voor het vergroten van het vliegnetwerk, zorgt leisure voor het verhogen van de vliegfrequentie op bestemmingen. Het onderzoek toont aan dat focus op alleen de ontwikkeling van zakelijke bestemmingen te eenzijdig is en de welvaart niet ten goede komt.

Frank Oostdam, voorzitter/directeur ANVR: “Dit onderzoek komt precies op tijd en laat zien dat leisure passagiers van groot belang zijn. Zonder deze passagiers zouden vele bestemmingen niet rendabel zijn en zouden dan niet meer direct kunnen worden aangevlogen door businesspassagiers. Leisure én business hebben elkaar nodig: business en transfers voor de connectiviteit, voor meer verschillende bestemmingen, leisure voor de frequentie, duidelijk gericht op een paar directe bestemmingen. Het SEO-onderzoek geeft belangrijke inzichten die van groot belang zijn voor de later dit jaar te publiceren Luchtvaartnota”.

Merendeel reist niet-zakelijk
Het uitgebreide Schipholnetwerk is van groot economisch belang, maar wordt nu beperkt in groei. Belangrijk dus te weten welke keuzes moeten worden gemaakt. Het SEO-onderzoek, uitgevoerd in de eerste maanden van 2019, laat zien dat 2/3 van de passagiers reist voor niet-zakelijke doeleinden. Dit aandeel is zelfs van 2000 naar nu gegroeid van 60% naar 67%.   Bij netwerkmaatschappijen is dat 65% en van point-to-point maatschappijen 75%. 63% van de transferpassagiers, vooral relevant voor de instandhouding van het intercontinentale bestemmingennetwerk, reist met een leisure motief. Van de op Schiphol opstappende netwerkpassagiers is dit zelfs 70%. 

Leisure draagt bij aan welvaart
Netwerkmaatschappijen op Schiphol dragen met 375.000 vluchten jaarlijks € 2,7 miljard bij aan  Nederlandse welvaart. 50% (€ 1,4 miljard) daarvan is toe te schrijven aan leisure passagiers. Point-to-pointmaatschappijen dragen met 110.000 vluchten jaarlijks € 1,7 miljard bij aan welvaart. 73% (€ 1,3 miljard) daarvan is toe te schrijven aan leisure passagiers. Vluchten naar mainportbestemmingen dragen jaarlijks € 3,6 miljard bij aan welvaart. 48% (€ 1,7 miljard) daarvan is toe te schrijven aan leisure passagiers. Vluchten naar niet-mainportbestemmingen dragen jaarlijks € 1,4 miljard bij aan welvaart. 80% (€ 1,1 miljard) daarvan is toe te schrijven aan leisure passagiers.